Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Μας θέλουν θεατές…

Εμείς οι άνεργοι  είμαστε αόρατοι, για αυτούς που κυβερνάνε. Μιλάνε στο όνομα μας, μας τάζουν συνεχώς μέτρα για να μειωθεί η ανεργία, αλλά η ανεργία συνεχώς αυξάνεται και οι δυνατότητες μας για επιβίωση συνεχώς μειώνονται.